Hart.

Er is een ander antwoord nodig. Een stevig opgebouwd antwoord over hoe optimaal menselijk functioneren eruit kan zien - én hoe die bevindingen vertaald kunnen worden in instrumenten en acties. 

Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van de positieve elementen in het leven van mensen, zoals geluk, welbevinden, flow, positieve relaties, betekenis, verbondenheid en talent. 

De ‘klassieke’ psychologie heeft…

Read More