Energie.

Er was en is een overdreven focus op problemen en op wat 'mis' is aan mensen - in de psychologie en de hulpverlening.

Er is een scheefgetrokken nadruk op het wegwerken van tekorten en het voldoen aan een externe norm (het competentiemanagement) in het onderwijs en op de werkvloer.

Hulpverleners, leidinggevenden, leerkrachten, opvoeders en andere mensenfluisteraars krijgen zelf (ook) last van die eenzijdige aandacht voor moeilijkheden. Dat maakt hen gevoelig voor demotivatie, burn-out en cynisme.

Read More

Licht.

Start with why - dit is mijn "waarom":

Ik wil een alternatief bieden voor de focus op problemen. Ik wil bijdragen aan een nieuw antwoord op mensenvragen - een antwoord dat vertrekt vanuit kracht. Omdat ik geloof dat we daarmee veel verder komen dan vanuit tekort en zwakte.

Niet omdat wat lastig is, geen plaats moet krijgen. Wél omdat kijken naar wat (ook altijd een beetje) goed gaat - energie geeft, verbondenheid vergroot en motivatie versterkt.

Read More

Hart.

Er is een ander antwoord nodig. Een stevig opgebouwd antwoord over hoe optimaal menselijk functioneren eruit kan zien - én hoe die bevindingen vertaald kunnen worden in instrumenten en acties. 

Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van de positieve elementen in het leven van mensen, zoals geluk, welbevinden, flow, positieve relaties, betekenis, verbondenheid en talent. 

De ‘klassieke’ psychologie heeft…

Read More