Gedreven Geven.

 
GedrevenGeven_Swash.jpg
 

In 2001 ging ik aan het werk in de jeugdhulpverlening, bij jongeren in een gesloten voorziening. En misschien nog meer dan door de jongeren, werd ik daar geraakt door mijn collega’s.

Mensen met een hart voor anderen, met een verlangen om verschil te maken, met een grote dosis empathie en mensenliefde. Mensen die voor andere mensen van betekenis willen zijn, vaak op de zwaarste momenten in een mensenleven.

Later ging ik als coach aan de slag voor precies die doelgroep: mensenhelpers. Mensenfluisteraars.

Ik was altijd diep onder de indruk van mijn cliënten, van die hulpverleners. Het zijn getalenteerde harde werkers met een sterke missie, gedreven door betrokkenheid en integriteit. Maar er viel mij ook iets anders op: velen van hen zagen hun eigen kracht niet. Ze raken teleurgesteld doordat ze hun mogelijkheden afleiden uit de resultaten bij hun cliënten, waardoor de conclusie wordt dat ze weinig betekenen. Of ze raken opgebrand door teveel te geven, door teveel te voelen, door hun open hart en de voortdurende confrontatie met pijn en lijden. En ze voelen frustratie door het gebrek aan invloed in hun organisaties, door onbegrip en lastige beleidskeuzes die hun werk ingewikkeld maken.

Ik bleef maar hulpverleners tegenkomen die opgebrand raken, die cynisch en sceptisch worden over hun werk, die hun oorspronkelijke liefde voor het vak en hun passie voor cliënten, zagen veranderen in een kluwen van frustratie en teleurstelling. Die hun eigen genialiteit niet meer kunnen zien.

Er zijn ondertussen veel boeken over burn-out en werknemers-motivatie. Maar de meeste daarvan laten zien wat het probleem is, wat de symptomen zijn en welke behandeling mogelijk is. De meeste bronnen tonen een verontrustend patroon van hoog gemotiveerde mensen die langzaam hun gedrevenheid en betrokkenheid weg zien sijpelen. Door teveel van zichzelf te geven en te weinig voor zichzelf te zorgen.

Na het jarenlang coachen van hulpverleners met loopbaandilemma’s, burn-out symptomen en levensvragen, en het begeleiden van verschillende groepen hulpverleners rond hun werkzorgen, denk ik dat die probleem-beschrijving de verkeerde focus is.

En ik denk dat de belangrijkste elementen die we missen in dit gesprek, de kracht en de passie van mensen zijn. De grote kloof die hulpverleners ervaren tussen wie ze dagelijks (vaak ongewild) zijn in hun werk, en wie ze zouden willen én kunnen zijn.

De talenten van mensenhelpers, hun zoektocht naar betekenis, hun verlangen om verschil te maken - en hoe dat ondergesneeuwd raakt door de pijn van cliënten en het botsen op beleid. Daar moeten we het over hebben.

Want teveel geven en je grenzen overschrijden, is inderdaad een deel van het probleem. Maar daar ligt niet de oplossing. De sleutel tot gedreven blijven geven, ligt in het contact maken met je kracht en je talenten, in het vormgeven van je werk op basis van jouw betekenis, in het kiezen voor jouw zone van invloed. En in compassie, voor jezelf en voor je cliënten en je collega’s.

Daarom. Een blended opleiding Gedreven Geven: twee dagen aan het werk in een kleine groep + vier weken online leren met dezelfde groep.

Omdat het goed is als we ons met elkaar verbinden, en tegelijk ook fijn is om ons eigen tempo te kunnen volgen.

We werken rond vier grote thema’s:

  1. Talent. Werken vanuit jouw talenten en sterktes. Kiezen voor kracht. Talentgedreven werken met anderen. Duurzaam energiek. Zonder straalangst. Meesterschap en moeiteloosheid.


  2. Betekenis. Je leven en je werk vormgeven op basis van jouw betekenis. Passie. Waar je elke dag voor op staat. En hoe je op basis daarvan keuzes maakt, je prioriteiten kiest en je aandacht richt. Omdat het van belang is.


  3. Compassie. Kiezen voor compassie, als alternatief voor empathische stress. Soft front, strong back. Hoe je open, liefdevol en betrokken kan blijven bij chronische pijn en heftig lijden. Zonder zelf opgebrand te raken door empatische over-spanning. Grenzen en hefbomen. Zelf-zorg en mildheid.


  4. Invloed. Invloed nemen in je werk, zonder leeg te lopen op beleidskeuzes, wetten en voorschriften, onhandige organisatie-dynamieken of onbegrip van anderen. Beweging creëren en anderen inspireren. Jouw verhaal en kracht vasthouden - ongeacht externe en interne mogelijkheden.

Ben jij een gepassioneerde hulpverlener? Ken jij een gepassioneerde hulpverlener? Lees meer op gedrevengeven.online

Want het is van groot belang dat hulpverleners krachtig, gemotiveerd en gepassioneerd hun meesterschap kunnen blijven delen met de wereld. #sharingiscaring