Hart.

 
hart.png
 

Er is een ander antwoord nodig. Een stevig opgebouwd antwoord over hoe optimaal menselijk functioneren eruit kan zien - én hoe die bevindingen vertaald kunnen worden in instrumenten en acties. 

Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van de positieve elementen in het leven van mensen, zoals geluk, welbevinden, flow, positieve relaties, betekenis, verbondenheid en talent. 

De ‘klassieke’ psychologie heeft vooral de nadruk gelegd op de tekorten van mensen, eerder dan op hun potentieel. Positieve psychologie richt zich vooral op de mogelijkheden. Niet op het oplossen van problemen, maar wel op het onderzoeken van wat het leven de moeite waard maakt. 

De positieve psychologie is niet bezig met een transformatie van bijvoorbeeld -5 naar 0 (daar hebben we al een sterke klinische psychologie voor) maar met hoe we van een 4 een 8 kunnen maken. 

Dat is waar mijn hart voor klopt.