Verschil maken.

 
difference.png
 

Leven voor wat voor jou het meest van belang is, verandert alles.

Een studie van meer dan 7000 volwassenen van middelbare leeftijd, die de proefpersonen veertien jaar volgde, toonde aan dat een verhoging van 1 punt op een schaal die Levensbetekenis meet, zorgde voor een 12% lager sterfterisico.

In een studie van meer dan 1500 volwassenen met een hartaandoeningen, die twee jaar werden opgevolgd, resulteerde elk punt hoger op een Levensbetekenis-schaal in een 27% lager risico op een hartaanval.

En nog: in een studie van meer dan 6000 volwassenen die vier jaar lang gevolgd werden, zorgde elk punt meer op een Levensbetekenis-schaal voor een verminderde kans op een beroerte van 22%.

En ja, de onderzoekers hebben andere beïnvloedende factoren uitgesloten.

De media staat vol met risico’s en factoren die onze gezondheid en levensverwachting beïnvloeden. Maar het gaat zelden over betekenisvol leven. Nochtans tonen de onderzoeksresultaten vandaag dat ‘je betekenisvol voelen’ evenveel bijdraagt aan die gezondheid en levensverwachting als andere factoren zoals voeding, beweging en stress.

Wil je lang gezond leven? Dan moet je weten waarom.

Betekenis kan zo rechtdoorzee zijn als een doel (ik doe mijn werk om een goed pensioen te verdienen) of als de motivatie waarom je 'doet wat je doet' (ik doe mijn werk om gewaardeerd te worden). Het kan ook de diepere zin zijn die je aan gebeurtenissen in je leven toeschrijft (de echte betekenis van mijn werk in West-Vlaanderen was mijn man ontmoeten - echt dus hé in mijn geval :)).

Maar ‘Leven vanuit betekenis’ zoals wij hier bedoelen, impliceert iets voorbij ‘de reden om’. Betekenisvol leven gaat niet alleen over een doel bereiken of een lang-verlangd bezit verwerven. Het is ook niet de zin die je toekent aan gebeurtenissen in je verleden.

Het is een zelfgekozen toewijding van jouw levensenergie - aan iets dat jij belangrijker acht dan jouw individuele kleine bestaan.

Het is jouw engagement. Het is dat waarvoor je je leven wil geven - minstens je tijd, je aandacht, je creativiteit, je inzet en misschien zelfs je leven zelf. Het wordt jouw identiteit, zo zeker als je naam, je lichaam of jouw verhaal tot op vandaag.

Als je leeft met dat soort betekenis dan 'beschermt' die betekenis je voor moeilijke situaties en tegenslag.

Wat ga jij doen met dit ene kostbare leven?