Wat is positieve psychologie?

Er is de laatste honderd jaar heel veel gebeurd op het vlak van psychische gezondheid - er is veel meer geweten en veel meer mogelijk: we kunnen cliënten met onder andere angst, depressie, trauma, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving veel effectiever en veel vaker écht helpen. En dat is schitterend. 

Maar

  1. Er was en is een overdreven focus op problemen en op wat 'mis' is aan mensen, in de psychologie en de hulpverlening

  2. Er is een scheefgetrokken nadruk op het wegwerken van tekorten en het voldoen aan een externe norm (het competentiemanagement) in het onderwijs en op de werkvloer

  3. Hulpverleners, leidinggevenden, leerkrachten, opvoeders en andere mensenfluisteraars krijgen zelf last van die eenzijdige aandacht voor moeilijkheden. Dat maakt hen gevoelig voor demotivatie, burn-out en cynisme.

  4. De zelfhulp als genre is immens populair: mensen zijn op zoek naar geluk en betekenis. Maar wat er wordt gedeeld en geleerd is vaak te weinig onderzocht, weinig onderbouwd en niet voldoende veralgemeenbaar. We hebben de levenskunst teveel uit handen gegeven aan goeroes en verkopers. 

  5. De groep 'gewone' mensen loopt het risico om naar de negatieve kant van de curve te zakken, door de aandacht voor problemen die juist zorgen creëert - help, ik ben gescheiden en dat is slecht voor mijn kinderen - help, mijn zoon is drukker dan anderen en daar is medicatie voor nodig - help, ik ben triest/bang/zenuwachtig en die emoties zijn beangstigend want het zijn misschien voorboden van een depressie/angsstoornis/burn-out...

  6. Het positieve wordt gezien als wazig, soft en niet efficiënt. Door de pied-de-stal waar we wetenschappelijke objectiviteit op hebben gezet, zijn we de liefde en de verwondering voor het leven verloren.

  7. Nooit eerder had de Westerse mens zoveel welvaart, zoveel veiligheid en zoveel mogelijkheden. Maar onze invulling van geluk (goede prestaties, een carrière, financiële welvaart)  en van betekenisvol leven (je eigen noden opzij zetten voor die van anderen) is gebrekkig en laat ons verweesd achter.

Er is een ander antwoord nodig. Een stevig opgebouwd antwoord over hoe optimaal menselijk functioneren eruit kan zien - én hoe die bevindingen vertaald kunnen worden in instrumenten en acties.  

Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van de positieve elementen in het leven van mensen, zoals geluk, welbevinden, flow, positieve relaties en talent. De 'klassieke' psychologie heeft vooral de nadruk gelegd op de tekorten van mensen, eerder dan op hun potentieel. Positieve psychologie richt zich vooral op de mogelijkheden. Niet op het oplossen van problemen, maar wel op het onderzoeken van wat het leven de moeite waard maakt.

Positieve psychologie is niet bezig met een transformatie van bijvoorbeeld -5 naar 0 (daar hebben we al een sterke klinische psychologie voor) maar met hoe we van een 4 een 8 kunnen maken.


 
bouwen.png
 

Wat kan jij daar mee doen?

Je voordeel. Uiteraard.

Positieve psychologie kan jou helpen om zelf meer in je eigen kracht te staan. Je talenten te kennen en ze bewuster te benutten. Te weten wat jouw zelfgekozen betekenis in dit leven is - en je leven daar rond vorm te geven. Zo word je als mensenfluisteraar nog meer van betekenis voor jouw cliënten.

Positieve psychologie kan jou ook laten zien waar mensen behoefte aan hebben, wat de basis van menselijke genialiteit en topprestaties is en wanneer iemand op zijn best is. Wat de sleutels van geslaagde verandering zijn, en hoe we anderzijds meer kunnen genieten van wat er nu al is.

En positieve psychologie kan jou de concrete handvaten geven om dit alles ook voor anderen meer werkelijkheid te maken.

Meer positivologie!

Ja, ik krijg graag het e-book "Positieve Psychologie voor mensenfluisteraars" en schrijf mij in voor een tweewekelijkse Portie Positieve Psychologie .

We sturen geen spam. Je kan altijd uitschrijven. We geven geen adressen door. Powered by ConvertKit