9fbb74ca-507c-4abd-a666-5e6736c09f52.png

Maaike Verstraete. Zelfverklaard positivoloog.

Mijn maatschappelijke etiketten:

Klinisch psychologe. Solo-onderneemster. Studente in de toegepaste positieve psychologie (ik studeer hier). Creator van online cursussen (hier).

Mijn vorige etiketten die ik zachtjes heb losgeweekt:

Hulpverleenster in de bijzondere jeugdbijstand. Coördinator in het jeugdwerk. Burn-out coach. Talentgedreven coach. Trainer in talentgedreven coachen. Organisatie-adviseur. Supervisor. Public speaker. Docent in het hoger onderwijs.

Mijn eretitels:

Vrouw. Moeder. Mensenfluisteraar.